Reading and Acting ( Lectură şi dramatizare )

Emma
Reading Extracts

    Emma
Drama Scenes

Extract 1

Scene 1

Extract 2

Scene 2

Extract 3

Scene 3

Extract 4

Scene 4

Extract 5

Scene 5

Extract 6

Scene 6

Extract 7

Scene 7

Extract 8

Scene 8

Extract 9

Scene 9

Extract 10

Scene 10


Persuasion
Reading Extracts

    Persuasion
Drama

Extract 1

Scene 1

Extract 2

Scene 2

Extract 3

Scene 3

Extract 4

Extract 5

Extract 6
Bibliografie impusă:

Reading ( Lectură ): Fiecare participant va citi un fragment obligatoriu şi unul la alegere din bibliografia impusă.

Acting: Participanţii vor interpreta, la alegere, una dintre scenele propuse.

N.B.

1. Textele alese precum şi scenele adaptate pentru dramatizare pot fi accesate pe pagina destinată festivalului de pe site-ul: http://www.ltme.ro

2. Participanţii la sectiunea dramatizare vor asigura elementele de decor şi recuzita necesare.

3. Pentru a înlesni participarea elevilor din alte județe la aceasta secțiune, aceasta este inclusă, anul acesta, și ca participare indirectă. Elevii și profesorii coordonatori pregătesc produsele demonstrative și încarcă filmul de prezentare pe pagina de Facebook a festivalului, pâna la data de 14 mai 2018. Pentru jurizarea secțiunii indirecte, propunem ca aceasta să fie realizată de către trei profesori coordonatori din alte județe participante și/sau prin vot deschis, organizat pe pagina Facebook a festivalului.